Organizacijoje veikia skaidrios veiklos ir korupcijos prevencijos užtikrinimo sistema

  • VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ „Gamtos ateitis“ ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau kartu – Organizacijos), siek...

Organizacijos veikloje ir interneto svetainėje jūsų duomenys tvarkomi griežtai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų

PTO